Kategorier

OmKjell Lennart Nygård heter jeg, og UnderSolen.no er mitt nettsted. Det har med tiden vokst og blitt nokså omfattende. Nettstedet omhandler det jeg arbeider med og er interessert i ellers.
Turer til fots, med ski og kajakk, fiske og friluftsliv høyt på den listen.
Som hobbyfotograf blir det også noen bilder underveis langs fjorder og fjell.

UnderSolen.no består av disse forskjellige hjemmesidene: