LitteraturUnder har jeg listet opp noen bøker med mange gode råd og forklaringer.

Fotografi, Teknologisk forlag – Fotografering, teknikk og metode

Digital fotografi i praksis, Magnar Fjørtoft – Om digital fotografering generelt

Fotografiet som medium, Magnar Fjørtoft – Om billedtolking og fotografisk kommunikasjon

Landskapsfotografering i praksis, John Hedgecoe – Gammel, men god bok om landskapsfotografering

Light Science & Magic, Fil Hunter, Steven Bever, Paul Fuqua – Her finnes mye om lys setting, skygge og refleksjon.

Legg inn en kommentar